Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

Bahattin Koç »
Faculty Member
Araştırma Alanı

3D bioprinting/biomanufacturing for tissue and organ engineering; computational geometry and optimization for additive manufacturing process; heterogenous, multi-functional object modeling and manufacturing; nano-micro additive manufacturing of composite materials; proses planning and development for hybrid additive-subtractive processes.

Eralp Demir
Faculty Member
Araştırma Alanı

Erhan Budak »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Üretim süreçleri ve makinaları; süreç modelleme; gözlemleme ve kontrol; makina dinamiği ve mekanik titreşimler.

Lütfi Taner Tunç »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Mehmet Yıldız »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Mustafa Ünel »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Yusuf Menceloğlu »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Sentetik Polimerler; florlu grup içeren yüzeyaktifler; superkritik koşullarda karbondioksit içinde reaksiyonlar ve ekstraksiyon; performans kimyasallari formulasyonu.Ortak Öğretim Üyesi