Öğretim Üyeleri | Üretim Mühendisliği

Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

Bahattin Koç »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Computational geometry for design and manufacturing, tissue engineering, nano/micro-scale modeling and manufacturing, biomedical engineering, 3D rapid prototyping and product realization.

Eralp Demir
Faculty Member
Araştırma Alanı

Erhan Budak »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Üretim süreçleri ve makinaları; süreç modelleme; gözlemleme ve kontrol; makina dinamiği ve mekanik titreşimler.

Lütfi Taner Tunç »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Mehmet Yıldız »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Mustafa Ünel »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Yusuf Menceloğlu »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Sentetik Polimerler; florlu grup içeren yüzeyaktifler; superkritik koşullarda karbondioksit içinde reaksiyonlar ve ekstraksiyon; performans kimyasallari formulasyonu.Ortak Öğretim Üyesi