Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

LISTEN
Adnan Kefal
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Hesaplamalı ve deneysel mekanik; Büyük ölçekli tasarım ve analiz; Yapısal sağlık izleme; Şekil algılama; Kompozit ve sandviç yapılar; Yapısal topoloji optimizasyonu; Eklemeli üretim; İzogeometrik analiz; Sonlu elemanlar analizi; Peridinamik teori; Kiriş, plaka ve kabuk teorileri.

Bahattin Koç »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

3D bioprinting/biomanufacturing for tissue and organ engineering; computational geometry and optimization for additive manufacturing process; heterogenous, multi-functional object modeling and manufacturing; nano-micro additive manufacturing of composite materials; proses planning and development for hybrid additive-subtractive processes.

Eralp Demir
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Hesaplamalı mekanik, sonlu elemenan yöntemi, kristal plastisite, fizik temelli modelleme, tekstür & yönelmeli davranış, değişken rijitlikte kompozit tasarımı, termomekanik proses simülasyonları

Erhan Budak »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Üretim süreçleri ve makinaları; talaşlı imalat; takım tezgahları; süreç modelleme; gözlemleme ve kontrol; makina dinamiği ve mekanik titreşimler.

Lütfi Taner Tunç »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Geometry, Mechanics, Simulation and Optimization of multi-axis milling operations. Machine Tool Dynamics, Modeling of Metal Cutting Dynamics. Tool path generation techniques. Robotic Machining.

Mehmet Yıldız »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Mustafa Ünel »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yusuf Menceloğlu »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Sentetik Polimerler; florlu grup içeren yüzeyaktifler; superkritik koşullarda karbondioksit içinde reaksiyonlar ve ekstraksiyon; performans kimyasallari formulasyonu.Ortak Öğretim Üyesi