Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

LISTEN
Adnan Kefal »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Hesaplamalı ve deneysel mekanik; Büyük ölçekli tasarım ve analiz; Yapısal sağlık izleme; Şekil algılama; Kompozit ve sandviç yapılar; Yapısal topoloji optimizasyonu; Eklemeli üretim; İzogeometrik analiz; Sonlu elemanlar analizi; Peridinamik teori; Kiriş, plaka ve kabuk teorileri.

Bahattin Koç »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

3D bioprinting/biomanufacturing for tissue and organ engineering; computational geometry and optimization for additive manufacturing process; heterogenous, multi-functional object modeling and manufacturing; nano-micro additive manufacturing of composite materials; proses planning and development for hybrid additive-subtractive processes.

Eralp Demir
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Hesaplamalı mekanik, sonlu elemenan yöntemi, kristal plastisite, fizik temelli modelleme, tekstür & yönelmeli davranış, değişken rijitlikte kompozit tasarımı, eklemeli üretim için termomekanik proses simülasyonları, ileri malzeme karakterizasyonu, oryantasyon mikroskopisi

Erhan Budak »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Üretim süreçleri ve makinaları; talaşlı imalat; takım tezgahları; süreç modelleme; gözlemleme ve kontrol; makina dinamiği ve mekanik titreşimler.

Lütfi Taner Tunç »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Çok eksenli frezeleme. Takım tezgahları dinamiği, Metal kesme dinamiği. Takım yolu hesaplama. Robotik frezeleme.

Mustafa Ünel »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Automotive, Computer Vision, Machine Learning, Control, Robotics, Unmanned Aerial Vehicles

Yusuf Ziya Menceloğlu »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Kompozit malzemeler, Nano boyutlu malzemeler, Polimer sentezi; karakterizasyon, değiştirme ve yapı / özellik / uygulama ilişkisi; florlu polimerler, oligomerler ve yüzey aktif maddeler (sentez ve karakterizasyon); süper kritik karbondioksit içinde reaksiyonlar ve ekstraksiyonlar; performans kimyasallarının formülasyonu, Antimikrobiyal aktif maddeler ve formülasyonlar.Ortak Öğretim Üyesi